ព័ត៌មានទេសចរណ៍

វិស្សមកាលនៅលើដីខ្សាច់មាសរបស់ប៊ុលហ្គារីអាចធ្វើម្តងទៀត

ខ្សាច់មាសប៊ុលហ្គារី

វិស្សមកាលនៅលើដីខ្សាច់មាសរបស់ប៊ុលហ្គារីអាចធ្វើម្តងទៀត

បន្ទាប់ពីរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃអាជ្ញាធរកំពុងដកការព្រមានធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនសម្រាប់តំបន់ទេសចរណ៍វ៉ារណានៅលើឆ្នេរសមុទ្រប៊ុលហ្គារី។ ដោយសារតែចំនួននៃការឆ្លងខ្ពស់វានៅតែមានការព្រមានប្រឆាំងនឹងដំណើរទេសចរណ៍ដែលមិនចាំបាច់ទៅកាន់ស្រុក Blagoevgrad នៅភាគនិរតីនិង Dobrich នៅភាគheastសាន។

ដាក់ស្នើសំណើរបស់អ្នកនៅទីនេះ!